Projecten

De zonnige kant van parkeren

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben CE Delft en Merosch in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor solar carports in Nederland.

Fotostudio Wierd
vangaslos 100neutral
Onderwerpen
energie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Heel Nederland
Sector
gemeenten, overig, projectontwikkelaars
Omvang
gebied
Betrokken partijen
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), CE Delft

Nederland zit midden in een energietransitie. De grootschalige opwek van duurzame elektriciteit vraagt om ruimte en inpassing in het landschap. Juist die ruimte in Nederland is schaars. Dubbel ruimtegebruik wordt daarom steeds belangrijker bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en projecten. Het opwekken van zonnestroom boven parkeerruimtes is een slimme manier van meervoudig ruimtegebruik dat kan bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsambities. Solar carports komen alleen nog niet veel in Nederland voor.

Onderzoek: kansen voor zon-PV boven parkeerruimtes

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben CE Delft en Merosch in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor solar carports in Nederland. Het rapport “De zonnige kant van parkeren” biedt een overzicht van gerealiseerde praktijkvoorbeelden. Daarnaast geeft het per RES-regio inzicht in de potentie voor zonne-energie boven parkeerruimtes. Ook behandelt het de huidige (internationale) marktontwikkelingen, de businesscase en de kansen & knelpunten betreffende “PV-parkeren”.

E-learning: Zonnecarports in de praktijk

Met een zonnecarport wordt een parkeerterrein multifunctioneel gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. Slim! Maar wat komt er allemaal bij de realisatie van een zonnecarport kijken? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er? Hoe komt een prijs tot stand? En hoe ziet de businesscase eruit?

In deze 5-delige videoserie, in samenwerking met Eneco en gemeente Dronten, leggen we u alles uit.

Downloads

Projectenoverzicht