Projecten

Schoolgebouwen Driestar College transformeren naar gezonde leeromgeving

Bij het Driestar College helpt Merosch het bestuur om de bestaande schoolgebouwen te transformeren naar een gezonde leeromgeving. Dit doen we door voor elk gebouw een onderzoek te doen naar de mogelijke ventilatieconcepten, minimaal conform Frisse Scholen klasse C en, waar mogelijk, klasse B op het gebied van luchtverversing.

Beeld: M. Smedts
Onderwerpen
gezondheid
Diensten
onderzoeken, ontwerpen
Plaats
Gouda, Lekkerkerk, Leiden
Sector
scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Driestar College

Conceptvergelijkingen voor beste keuze

We stellen een conceptvergelijking op, op basis van LCC(Life Cycle Costing)-berekeningen, en begeleiden het bestuur in het maken van een keuze die past bij het gebouw, het budget en de termijn waarop dit gerealiseerd dient te zijn. We verzorgen de onderbouwing voor de subsidieaanvraag en vragen de benodigde vergunningen aan.

Conceptkeuze en voorontwerp

Na de conceptkeuze werkt Merosch deze uit tot het niveau van voorontwerp. Hierin wordt een verdeling gemaakt in de panden die dit jaar nog in uitvoering gaan en de panden waarvoor dit (nog) niet mogelijk is. De gebouwen die dit jaar voorzien moeten worden van een ventilatiesysteem worden, op basis van het voorontwerp en onderbouwd met een technisch functioneel programma van eisen, aanbesteed.

Begleiding contractvorming

Merosch begeleidt het bestuur bij de selectie van en contractvorming met de aannemer op basis van begroting en plan van aanpak. De uitwerking van het verdere ontwerp wordt verzorgt door de aannemer van het werk, waarbij wij de controle op functionaliteit en kwaliteit in zowel werkvoorbereiding als uitvoering verzorgen.

Voor de panden die dit jaar niet meer gerealiseerd kunnen worden, wordt het ontwerp- en aanbestedingsproces later dit jaar herhaald.

Projectenoverzicht