Projecten

Afwegingskader wijkgerichte aanpak woningcorporaties

Voor woningcorporatie Portaal is, in samenwerking met CE Delft, een afwegingskader gemaakt in het kader van de warmtetransitie. Hiermee kan een besluit worden genomen over de wijze waarop de bestaande woningvoorraad in een wijk het beste verduurzaamd kan worden.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie, strategisch-vastgoedbeheer
Diensten
onderzoeken
Plaats
heel Nederland
Sector
woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
CE Delft, Portaal

Voor wie de beste oplossing?

Op verschillende plekken wordt Portaal geconfronteerd met door gemeenten en bedrijven aangedragen oplossingen uit een wijkgerichte aanpak (zoals een warmtenet).
De beste oplossing uit een wijkgerichte aanpak is vaak gebaseerd op de laagste maatschappelijke kosten. Wat niet automatisch betekent dat dit ook de beste oplossing is voor Portaal en/of haar huurders.

Een afwegingskader voor beste oplossing

Met het afwegingskader kan Portaal de beste oplossing uit een wijkgerichte aanpak vergelijken met de beste oplossing uit een gebouwgerichte aanpak. Hierdoor is men in staat om te beoordelen in hoeverre deze oplossing vanuit een gebouwaanpak acceptabel is.

Merosch heeft onder andere een rekenmodel ontwikkeld. Met dit rekenmodel kunnen verschillende verduurzamingsroutes met bijbehorende maatregelenpakketten (vloer- en dakisolatie, zonnepanelen, ventilatie etc.) worden doorgerekend. Hierbij wordt ook meegenomen:

  • CO2-reductie
  • Investeringskosten
  • Woonlasten (huur- + energielasten) bewoner
  • Exploitatielasten (onderhoud + vervanging) woningcorporatie

De tool is bedoeld om strategische keuzes te maken ten aanzien van verduurzamingsroutes en alternatieven voor aardgas voor een bepaald complex. Het zou ook als basis kunnen worden gebruikt voor een uitvoeringsplan voor een Transitievisie Warmte.

Download

Projectenoverzicht