Actueel & kennis

Warmtetransitie van onderaf

blog 16 maart 2023 Chris van der Elst

Het is tijd voor het echt werk. De warmtetransitievisies zijn gereed en de wijkuitvoeringsplannen zijn in de maak.

Plannen maken is leuk en nodig, maar het moet ook tot concrete uitvoeringen komen. Hierbij wordt vaak gekeken naar de lokale overheid waar het initiatief van wordt verwacht. Maar het kan ook anders. In deze blog vertel ik iets over een situatie waarbij een nieuwbouwproject van een woningcorporatie als aanjager wordt gebruikt om de warmtetransitie in de directe omgeving te versnellen.

Een woningcorporatie, die wij al vaker hebben begeleid bij het vormgeven van een duurzame warmtevoorziening, kwam naar ons toe met een vraag. Of wij konden ondersteunen bij het vinden van een exploitant voor het aanleggen en beheren van de warmtevoorziening voor een nieuwbouwproject van 120 appartementen. ‘Uiteraard doen we dat graag’ was ons antwoord. We zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan.

Invloed op de omgeving

Al snel bleek dat het nieuwbouwproject een behoorlijke invloed heeft op de omgeving en er op diverse niveaus over gesproken is. Dit riep de vraag op of er mogelijkheden zijn om met de buurt een initiatief te ontwikkelen voor een collectieve voorziening. Na verder onderzoek bleek dat dezelfde woningcorporatie in de buurt van de nieuwbouw ook bestaande woningen heeft. Ook een andere woningcorporatie bleek een appartementencomplex vlakbij de nieuwbouwlocatie te hebben. In overleg met de opdrachtgever hebben we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om deze woningen te combineren op 1 collectief bodemenergiesysteem. Dit bleek mogelijk te zijn en het concept werd met enthousiasme ontvangen door alle partijen. Ook de gemeente waar deze ontwikkeling plaatsvindt, is geïnformeerd en betrokken geraakt. Door de betrokkenheid van de gemeente worden ook deuren geopend om appartementen die in particulier bezit zijn te benaderen om de mogelijkheid van een collectieve voorziening te onderzoeken. Wat begon met de vraag naar een voorziening voor 120 woningen, is, door over de grenzen heen te kijken, uitgegroeid tot een mogelijkheid van duurzame energievoorzieningen voor minstens het dubbele.

Samenwerking loont

Momenteel zijn we aan het onderzoeken op welke manier de duurzame energievoorziening kan worden ingepast in de verschillende bestaande situaties. Het is mooi om te zien hoe er gereageerd wordt op een initiatief voor samenwerking in de energietransitie. We zien door het uitrollen van zo’n proces dat er bij verschillende partijen een bewustzijn is dat er verandering nodig is en dat er over nagedacht wordt hoe dit vorm moet krijgen. Vaak weet men gewoon niet waar te beginnen en hoe dit aan te pakken.

Een oproep

Ik wil hierbij dan ook een oproep doen aan alle woningcorporaties, projectontwikkelaars, VvE’s en gemeenten om bij renovatie en transitie naar een duurzame warmtevoorziening eens om je heen te kijken of er kansen zijn voor een samenwerking. Want samen bereik je meer dan alleen! En als hulp gewenst is, dan kunt u ons altijd inschakelen om mee te denken. Laten we samen de regie nemen en hiermee ook van onderaf de warmtetransitie versnellen.

Actueel & kennis