Team

Runa Lentz

Senior adviseur - onderzoek

Runa (1987) studeerde aan de Universiteit Leiden en behaalde haar Master European Expansion and Globalisation in 2012. Daarna heeft ze een aantal jaar gewerkt aan het verduurzamen van bestaande woningen van particulieren. Bij Merosch neemt ze die ervaring mee in het adviseren over het aardgasvrij maken en verduurzamen van bestaande wijken en gebouwen.

Runa werkt bij Merosch als adviseur en BREEAM Gebied Expert. Ook is zij teamleider van team onderzoek in Bodegraven. Zij richt zich met name op de warmtetransitie naar aardgasvrij en de thema’s klimaatadaptie en natuurinclusief bouwen. Dankzij haar ervaring in het helpen van particuliere woningeigenaren om hun woning te verduurzamen kent ze de bezwaren en drempels die worden ervaren in de energietransitie. Deze transitie niet als een ‘techneut’ benaderen is voor haar dan ook vanzelfsprekend.

In het zo duurzaam mogelijk realiseren van nieuwbouw houdt Runa zich naast energieneutraliteit ook bezig met het in de ontwerpfase implementeren van klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en natuurinclusief bouwen. Door aandacht te besteden aan het effect dat de nieuwbouw heeft op de bestaande flora en fauna wil zij negatieve impact voorkomen en kansen benutten voor het creëren van meer biodiversiteit. Als BREEAM Gebied Expert paste Runa deze integrale expertise toe op het gebied Wisselspoor te Utrecht (1.100 woningen en bedrijvigheid), waar zij voor deelgebied 1 de kwalificatie ‘Excellent’ heeft behaald.

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers