Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Merosch, haar activiteiten en haar vakgebied. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Merosch kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Merosch geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

COPYRIGHT

Het is alleen toegestaan om informatie van deze site te gebruiken als daarbij duidelijk Merosch als bronvermelding wordt opgenomen.

PRIVACY

Merosch respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Merosch tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Merosch aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden.