Thema's

Energie

Werken aan een omgeving die minimaal klimaatneutraal, maar bij voorkeur energie oplevert op een slimme manier d.m.v. Smart Grids.

Duurzame energie

Energievraagstukken moeten altijd afgewogen worden tegen onder andere: klimaatadaptatie & biodiversiteit, gezondheid en circulariteit. Wij helpen gemeenten, ontwikkelaars, scholen, energiebedrijven en woningcorporaties met:

1. Duurzame (gebieds)energieconcepten
2. Energieleverende gebouwen/gebieden
3. Outsourcing van energieconcepten
4. Smart Grids en voorkomen van netcongestie

1. Duurzame (gebieds)energieconcepten

Merosch vertaalt alle belangen en ambities evenwichtig door naar realistische en duurzame gebiedsenergieconcepten.

2. Energieleverende gebouwen

Hoe maken we nieuwbouw minimaal energieneutraal en bij voorkeur energieleverend? Merosch heeft hiervoor bouwkundige-, installatietechnische- en gecertificeerde BENG-adviseurs in huis.

3. Outsourcing van energieconcepten

Met outsourcing begeleiden we de aanbesteding van de gekozen energieconcepten. We stellen samen met de opdrachtgever alle voorwaarden op. Op basis van een programma van eisen, conceptcontracten en gunningscriteria wordt de energie-exploitant geselecteerd.

4. Smart Grids en voorkomen van netcongestie

Merosch is in staat binnen wijken de lokale energievraag zoveel mogelijk af te stemmen op het lokale energieaanbod. Hierdoor voorkomen we problemen op het elektriciteitsnet.

Bekijk inspiratievoorbeelden

Meer weten? Neem contact op met 1 van onze energieadviseurs.

Energieadviseurs

Thema's