Actueel & kennis

Door verkeerde aanname maken overheden verkeerde keuzes in de warmtetransitie

blog 13 juni 2024 Ronald Schilt

Warmtepompen veroorzaken niet de netcongestie waar veel beleidsmakers vanuit gaan. Door een verkeerde aanname maken overheden verkeerde keuzes in de warmtetransitie.

Op basis van meetgegevens en modelberekeningen geeft Merosch komende weken inzicht geven in de kansen en aandachtspunten bij de rol van warmtepompen in de warmtetransitie in relatie tot netbelasting.

Een netbewuste inpassing van een individuele warmtepomp

Op basis van meetgegevens en modelberekeningen geeft Merosch komende weken inzicht geven in de kansen en aandachtspunten bij de rol van warmtepompen in de warmtetransitie in relatie tot netbelasting.

Wij stellen vast dat er een zeer grote spreiding is van de netbelasting van individuele warmtepompen en dat de netbelasting van de individuele route in de praktijk niet zo hoog is als nu vaak wordt geschetst. Bij netbewuste inpassing van een individuele warmtepomp is de elektrische vermogenspiek circa 1 kWe per woning. Dit is aanzienlijk lager dan de 6 tot 9 kWe waar ook vaak mee wordt gerekend.

Bij Merosch verschaffen wij inzicht in de daadwerkelijke netbelasting van de verschillende oplossingen. Wij maken gebruik van aangeleverde en eigen meetgegevens van gerealiseerde projecten en wij halen input op bij verschillende marktpartijen.

De resultaten van onze studie in 5 posts

Komende periode nemen wij jullie mee in de resultaten van onze studie. Deze posts kunnen jullie komende weken verwachten:

  1. Netbelasting per type warmtepomp in de praktijk
  2. Duidelijkheid over de inzet van elektrische na/bijverwarming bij warmtepompen
  3. Vergelijking netbelasting individuele warmtepompen versus collectief in de wijk
  4. De mogelijkheden en effecten van slimme sturing
  5. Afsluiting met samenvatting en conclusies

Parallel hieraan schrijven wij een whitepaper die wij laten becommentariëren door vertegenwoordigers van brancheverenigingen, adviseurs, leveranciers, kennisinstituten en netbeheerders.

Ook inhoudelijke commentaren en reacties op onze posts nemen wij mee in de whitepaper. De definitieve whitepaper publiceren we na zomervakantie. Het doel is dat beleidsmakers een beter onderbouwd beeld hebben van de netbelasting van warmtepompen en zo komen tot een betere afweging bij hun keuzes in de warmtetransitie.

Wordt vervolgd. Tip: Volg Ronald Schilt en Merosch op Linkedin voor de nieuwste updates!

Actueel & kennis