Projecten

Samen aardgasvrije wijken maken

Gezamenlijk optrekken om te werken aan de energietransitie. Dat is waar Wijkteam Barsbeek, Gemeente Zwartewaterland en Buurkracht in Zwartsluis sinds 2018 mee bezig zijn. Merosch is betrokken als warmtetransitie-adviseur.
vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Zwartewaterland
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Wijkteam Barsbeek, Buurkracht, Gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel

Gemeente Zwartewaterland heeft de wijk Barsbeek aangewezen als ‘pilotwijk’ om aardgasvrij te worden. In 2019 is door Provincie Overijssel subsidie toegekend. Dit is voor onderzoek naar aardgasvrije warmtevoorzieningen in de wijk. Merosch maakt hiervoor een aardgasvrij plan en betrekt actief de bewoners bij deze plannen.

In de wijk Barsbeek staan circa 300 woningen. Daarvan zijn zo’n 220 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd in de periode 1999-2003. Ongeveer 50 woningen zijn van het bouwjaar 2012-2016. Daarnaast zijn er rond de 50 woningen met een ouder bouwjaar, die geen onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Welke warmtevoorziening is het meest geschikt?

Als eerste wordt onderzocht welke warmtevoorziening het meest geschikt is. Hierbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van de woningen en de omgeving.
Als tweede wordt er per woningtype gekeken naar:

  • het financiële plaatje: investering, besparing en financiering;
  • de technische maatregelen;
  • de ruimtelijke inpassing.

Waterstof als alternatief?

Op verzoek van de bewoners wordt waterstof als alternatief voor aardgas onderzocht, waarbij een mogelijke waterstof-infrastructuur in Barsbeek wordt vergeleken met een warmtepomp-infrastructuur op het gebied van organisatie, CO₂-uitstoot en energiekosten.

Bewoners centraal

Tijdens dit proces betrekt Merosch actief de inwoners van Barsbeek bij de plannen. Er worden presentaties op bewonersavonden gegeven. Op die manier kan gezorgd worden dat het plan aansluit op de bewonerswensen. Plus het belangrijkste: bewoners enthousiasmeren om met hun woning aan de slag te gaan!

Projectenoverzicht