Projecten

Hoge duurzaamheidsambities WijCK waarmaken

WijCK vormt een nieuwe entree voor Pijnacker-Nootdorp. Het rijke landschapsontwerp verbindt het natuur- en recreatiegebied met het nieuwe inclusieve woongebied. De ontwikkeling is ingericht op ontmoeting; bewoners ontmoeten elkaar in de binnentuinen, groene openbare ruimte en de collectieve ruimtes in de woongebouwen. WijCK bestaat uit circa 330 woningen, een mobiliteitshub en openbaar gebied.

circulair vangaslos
Onderwerpen
energie, circulariteit, klimaatadaptatie-biodiversiteit, intergrale-duurzaamheidsopgave
Diensten
ontwerpen, onderzoeken
Plaats
Pijnacker-Nootdorp
Sector
projectontwikkelaars
Omvang
gebied, gebouw
Betrokken partijen
Dura Vermeer, WE Architecten, ZUS, Studio Komma, MEESVISSER, Tenderboost, Continental Carparks, Nieman, Kwirkey, Eneco en Proloog.

Na het winnen van de tender is Merosch betrokken om de hoge duurzaamheidsambities van het project Wijck waar te maken in de praktijk. Wij gaan samen met het ontwerpteam optimaal invulling geven aan de innovatieve mobiliteitshub. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de advisering (analyseren en optimaliseren ) omtrent het thema materialen en het meedenken, toetsen en optimaliseren van het ontwerp op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit.

WijCK: betaalbare woningen in een groene omgeving

Wethouder Frank van Kuppeveld van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: ‘Wij zijn zeer content met het winnende plan van Dura Vermeer op deze speciale locatie. Bij het metrostation Pijnacker-Zuid komen met name betaalbare woningen waar een groot tekort aan is in onze gemeente en deze worden in een groene omgeving ingepast’ (bron: www.duravermeer.nl).

Duurzaamheid staat centraal in deze gebiedsontwikkeling

Merosch toetst het ontwerp aan het convenant Klimaatadaptief bouwen van Zuid-Holland. Duurzaamheid staat centraal in deze gebiedsontwikkeling. De flora en fauna is afgestemd op de diverse inheemse soorten uit het natuur- en recreatiegebied waarmee het de biodiversiteit verrijkt. Binnen het ontwerp is veel aandacht voor hittestress en klimaatadaptatie.

Het gebied krijgt een innovatieve mobiliteitshub. Hier is niet alleen plek voor het bewonersparkeren, maar ook voor P&R-plekken van station Pijnacker Zuid. Vanuit deze hub vindt een duurzame energieopwekking plaats voor heel WijCK. In het plan bevindt zich een grote fietsenstalling en koffiebar. Daarboven komt een multicourt waar jong en oud elkaar ontmoeten en samen sporten.

Business case voor de mobiliteitshub

Merosch stelt een business case op voor de mobiliteitshub met hierin de koppelkansen voor energie en mobiliteit. Hiervoor wordt bijvoorbeeld onderzocht op welke wijze de PV-panelen op de hub zoveel mogelijk direct ingezet kunnen worden de woningen en voor het laden van elektrische auto’s.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Peter Stam.

Projectenoverzicht