Projecten

Gebiedsenergieconcept City West Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is het centrumgebied aan het herontwikkelen en heeft Merosch gevraagd voor de begeleiding bij het zo duurzaam mogelijk vormgeven en aanbesteden van de energievoorziening.

vangaslos 100neutral
Onderwerpen
energie, warmtetransitie, outsourcing
Diensten
onderzoeken
Plaats
Nieuwegein
Sector
gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Nieuwegein, IF-technology

Energievisie opgesteld

Merosch heeft onderzoek gedaan naar de energievraag in het gebied Nieuwegein City en hiervoor een energievisie opgesteld. Vanuit deze visie is geadviseerd om het gebied van energie te voorzien door middel van WKO. Omdat hierin meerdere invullingsmogelijkheden zijn, hebben wij verder onderzocht in welke vorm dit het best kan worden vormgegeven. Hiervoor hebben we door IF-technology een bodemenergieplan laten opstellen en een vergunningaanvraag doen indienen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit heeft geleid tot een collectief energieconcept.

Daarnaast heeft Merosch de gemeente geadviseerd hoe zij integrale duurzaamheid kan uitvragen en beoordelen voor de aanbesteding van de verschillende kavels van Nieuwegein City.

Outsourcing

Merosch begeleidt de gemeente Nieuwegein bij het stellen van de technische en financiële kaders om de realisatie en exploitatie van het gebiedsenergieconcept aan te besteden. Dit doen we door het opstellen van een Programma van Eisen en advies bij verdere vormgeving van aanbestedingsdocumenten voor de uitgifte van een concessie voor energielevering in het gebied.

City Nieuwegein wint SKG Award

De 9 inzendingen voor de SKG Award konden ook meedingen naar de stem van het publiek, via Gebiedsontwikkeling.nu. De publieksprijs is overtuigend gewonnen door City Nieuwegein, ingediend door gemeente Nieuwegein.

Wij feliciteren alle betrokken partijen en zijn trots dat we aan dit project meewerken!

Projectenoverzicht