Team

Chris van der Elst

Senior adviseur - ontwerp

Chris is zijn loopbaan gestart als monteur bij verschillende bedrijven en in verschillende takken van de installatietechniek. Hij is binnen de installatiebranche doorgegroeid in alle facetten van het installatiebedrijf.

Sinds maart 2019 is Chris bij Merosch werkzaam in de rol van adviseur. Hij ging in eerste instantie aan de slag als installatieadviseur, waarbij hij zich onder andere bezig heeft gehouden met het energiezuinig én gezond maken van bestaande scholen. Ook in nieuwbouw projecten droeg hij zijn steentje bij in de uitwerking van complete installatieontwerpen. Inmiddels heeft Chris zich doorontwikkeld in de rol van senior adviseur en projectmanager, waarin hij zich bezighoudt met het ontwikkelen van collectieve energieconcepten en de begeleiding hiervan naar de markt.

Favoriete project

Eén van de projecten voor Merosch waarin Chris een interessante uitdaging zag, was de ontwikkeling en marktbegeleiding van een gebiedsenergieconcept waar verschillende bronnen ingezet moeten worden om woningen en commercieel vastgoed van warmte en koude te voorzien.

Chris adviseerde om een combinatie van bodemenergie en stadswarmte in te zetten om de warmte en koude aan de gebouwen te leveren. Hij heeft de begeleiding gedaan van het tot stand komen van een bodemenergieplan, het selecteren van een energieleverancier en het vormgeven van de hierbij horende contracten. De complexiteit in de samenwerking met de verschillende partijen is voor Chris één van de mooiste aspecten in zijn werk.

Aardgasvrije gebouwde omgeving

Met het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij moet zijn. Voor nieuwbouwprojecten is dit in de wet- en regelgeving verankerd, maar door een vollopend elektriciteitsnet lijkt de deur naar aardgas weer op een kier gezet te worden.

Chris ziet kansen door te kiezen voor collectieve oplossingen de belasting van het elektriciteitsnet te minimaliseren. Netcongestie is ook een belemmering voor de warmtetransitie van de bestaande gebouwde omgeving. Hij ziet collectiviteit en het combineren van nieuwbouw met bestaande bouw als drempel verlagend voor de warmtetransitie en denkt dat kleinschalige nieuwbouw een betere haalbaarheid kan krijgen.

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers