Projecten

Een rijksmonument aardgasvrij maken? het kan!

De circulaire en aardgasvrije renovatie van het Berlage Lyceum is het voorbeeld voor de toekomst. De gebouwen zijn van binnen én van buiten een rijksmonument. Toch krijgen we de gebouwen van het gas af.

circulair vangaslos
Onderwerpen
energie, gezondheid, circulariteit, warmtetransitie
Diensten
ontwerpen
Plaats
Amsterdam
Sector
gemeenten, scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Esprit Scholen, BOA-advies, Atelier Pro, Strackee Bouwadviesbureau, Vaecon BV

Het Berlage Lyceum is gehuisvest in een rijksmonument. De twee vrijwel indentieke gebouwen werden rond 1922 ontworpen en gebouwd door de dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van het plan Zuid van Berlage zijn deze volledig uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School. Anno 2024 voldoen de gebouwen niet meer aan de hedendaagse eisen ten aanzien van energieverbruik, binnenklimaat en comfort. Bovendien zijn de meeste installaties technisch afgeschreven.
Merosch is integraal adviseur bij dit project.

Aardgasvrij rijksmonument realiseren

De basis van de renovatie begint met een gezond en comfortabel binnenklimaat. Met de wens om ook de isolatiewaarde van het glas te verbeteren, werd de spuiventilatie een flinke puzzel. Er is veel aandacht besteed aan een goede luchtkwaliteit die voldoet aan ‘Frisse Scholen klasse B’. Daarnaast is klasse B ook op tal van andere aspecten behaald, zoals de akoestiek.

Uiteindelijk wordt er een ‘volledig aardgasvrij’ concept gerealiseerd met een WKO-installatie. De bestaande radiatoren worden hierbij hergebruikt en aangevuld met luchtverwarming in combinatie met de ventilatie. De beschikbare capaciteit (3x250A) van de elektriciteitsaansluiting was hierbij wel een uitdaging. Als bouwteam hebben we dit integraal aangepakt. Samen met de installateurs hebben we het concept geoptimaliseerd om de netbelasting zoveel mogelijk te reduceren. Daarnaast hebben we een strategie uitgewerkt waarin niet essentiële installaties (zoals de warmwater boilers) bij een piekvraag afgeschakeld kunnen worden.

Circulair renoveren

Bij de renovatie is daarnaast ook veel aandacht besteed aan circulariteit. Waar mogelijk zijn bestaande producten gehandhaafd zoals bij de cv-leidingen, radiatoren en toiletgroepen. Vanuit de aannemer werd een ‘Circulaire Roast’ georganiseerd met als doel om het project nog meer circulair te maken. Het resultaat: het toepassen van biobased isolatie voor de vloer en het hergebruiken van hout uit de plafonds van de gymzaal.

De renovatie van het Berlage Lysceum is zoveel mogelijk integraal en geeft daarom invulling aan verschillende thema’s: gezondheid, energie (warmtetransitie en nabelasting) en circulariteit.

Een Rijksmonument van het gas afhalen: het kan. De uitvoering is in volle gang!

Merosch is integrale adviseur op het gebied van gezondheid, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid en circulariteit.

Projectenoverzicht