Projecten

Bewoners maken buurtplan om eigen wijk aardgasvrij te maken

Wat is de beste oplossing voor een aardgasvrije wijk? Merosch en &flux werken samen met bewoners van Coevering (Geldrop) en Kerkakkers (Mierlo) om het meest geschikte systeem te vinden. Tijdens 3 bewonersavonden gingen wij in gesprek met ruim 200 deelnemers uit beide wijken. Waar we achter wilden komen: wat vinden bewoners belangrijk aan een aardgasvrij systeem?

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Geldrop-Mierlo
Sector
gemeenten, woningcorporaties
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Gemeente Geldrop-Mierlo, &flux

Bewoners informeren, betrekken én draagvlak creëren

Tijdens de bewonersavonden kregen wij veel kritische vragen over betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas en de technische haalbaarheid ervan voor de woningen in Kerkakkers. De resultaten van deze discussies zijn meegenomen in ons afwegingskader waarin technieken worden vergeleken. Door verschillende bewonersavonden te organiseren hebben de deelnemers aan de avonden een stem in het advies over het meest geschikte systeem per wijk. We informeren en betrekken bewoners bij het plan, waardoor er onder die groep meer draagvlak ontstaat voor het aardgasvrij maken van ‘hun wijk.’

Merosch begeleidt twee werkgroepen

We werken samen met bewoners in vier werkgroepen. Merosch begeleidt de werkgroepen techniek en financiën. In deze werkgroepen wordt met geïnteresseerde bewoners bijvoorbeeld nagedacht over de technieken die we gaan onderzoeken en hoe de alternatieven voor aardgas financieel worden doorgerekend.

Bewoners schrijven het buurtplan voor de gemeente

Deze zomer wordt de technische analyse door Merosch afgerond. In het najaar worden de bewoners op twee avonden meegenomen in de resultaten. We willen dan vragen en zorgen van bewoners ophalen. Deze zorgen en vragen krijgen een plek in het ‘buurtplan’ dat voor beide wijken wordt opgesteld. Dit plan is ‘voor de buurt’ en ‘door de buurt’ en wordt door bewoners geschreven onder begeleiding van Merosch en &flux. Met die plannen kan de gemeente verder aan de slag met een wijkuitvoeringsplan per wijk.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Runa Lentz.

Projectenoverzicht