Projecten

Van landelijke richtlijn tot concrete prestatie-eis op kavelniveau voor RijswijkBuiten

Begin dit jaar heeft de overheid de landelijke maatlat ‘groene klimaatadaptieve omgeving’ gelanceerd. Het doel is om duidelijk te maken hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet. De Provincie Zuid-Holland heeft al invulling gegeven met het convenant ‘Klimaatadaptief Bouwen’. Merosch helpt de gemeente Rijswijk om de maatlat en het convenant te vertalen tot op kavelniveau. We houden daarbij ook rekening met het eigen beleid van de gemeente, zoals het groenbeheerplan en de hemelwaterverordening.

www.rijswijkbuiten.nl
vangaslos 100neutral 100plus
Onderwerpen
klimaatadaptatie-biodiversiteit, outsourcing
Diensten
onderzoeken
Plaats
Rijswijk
Sector
gemeenten, projectontwikkelaars
Omvang
gebouw, gebied

Een helder beoordelingskader

Hoe kan je klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen? Wat betekent dat nu concreet voor een nieuwe woonwijk qua natuurmaatregelen? En hoeveel regenwater vang je op in de openbare ruimte en wat op eigen terrein? Voor het programmabureau van RijswijkBuiten en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland helpt Merosch concrete eisen op te stellen op kavel-, blok- en buurtniveau voor een grote nieuwbouwontwikkeling. We willen een helder beoordelingskader voor de gemeente, projectontwikkelaars en aannemers van de openbare ruimte. Daarmee geven we duidelijkheid over hoe deze nieuwe wijk gebouwd kan worden.

Het resultaat van het project bestaat uit twee componenten

We schrijven een programma van eisen met concrete percentages, getallen of meetbare kwalitatieve eisen voor 3 living labs. Waarvan één op buurtniveau (openbare ruimte en privaat terrein), één plot in DO-fase en één plot in schetsontwerp. Daarnaast ontwikkelen we een gebiedsgerichte methode voor RijswijkBuiten die de gemeente kan gebruiken om op een soortgelijke manier eisen af te leiden voor ander gebieden, plots of kavels.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arnold van 't veld.

Projectenoverzicht