Projecten

Heroverweging warmtenet Schalkwijk Haarlem leidt tot koerswijziging

Herijkingsonderzoek Merosch leidt tot nader onderzoek van alternatieven voor warmtenet in Schalkwijk (Haarlem).

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Haarlem
Sector
gemeenten, woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Haarlem, Woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pre Wonen, Firan, EQUANS en odi-pm

Een collectief warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte uit een datacentrum. Dat is het plan om Schalkwijk Haarlem aardgasvrij te maken. De gedachte is om in eerste instantie circa 5.400 corporatiewoningen aan te sluiten. In een latere fase kunnen ook andere VvE’s en particuliere woningen in de wijk volgen.

Binnenkort volgt de definitieve besluitvorming. Om zeker te zijn dat de juiste keuze wordt gemaakt, is er een herijkingsonderzoek door Merosch uitgevoerd. De technische, financiële en organisatorische consequenties van verschillende warmteoplossingen zijn in beeld gebracht.

Alternatieve oplossing

De conclusie van het onderzoek is dat een oplossing op basis van meerdere kleinere warmtenetten voordelen biedt en minder risico’s met zicht meebrengt dan een collectief warmtenet.

De betrokken partijen zijn momenteel bezig met het verder uitwerken van de decentrale variant. Deze zomer wordt de definitieve keuze gemaakt.

Projectenoverzicht