Projecten

Grootste houtbouwproject van Europa

Merosch verzorgt voor De Nijs Projectontwikkeling een integrale duurzaamheidsvisie inclusief een duurzaamheidsprogramma van eisen.

Woodstone Merosch
circulair vangaslos 100neutral
Onderwerpen
intergrale-duurzaamheidsopgave, circulariteit, energie, gezondheid, klimaatadaptatie-biodiversiteit
Diensten
onderzoeken, ontwerpen
Plaats
Heerhugowaard
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Heerhugowaard, De Nijs Projectontwikkeling, Hamlet, Pieters Bouwtechniek, Boparai Associates Architecten, Mecanoo Architecten, Arup, Dijk&co Landschapsarchitectuur

De Nijs Projectontwikkeling heeft samen met de gemeente Heerhugowaard afgesproken de locatie-ontwikkeling Tangent tot een duurzaam voorbeeldproject te verheven. Het betreft een gebied met circa 190 nieuwbouwwoningen.

Merosch verzorgt voor De Nijs Projectontwikkeling het traject een integrale duurzaamheidsvisie inclusief een duurzaamheidsprogramma van eisen. De thema’s zijn:

  • Gezondheid
  • Mobiliteit
  • Energie
  • Circulariteit
  • Klimaatadaptatie

Merosch integreert hiervoor interne en externe expertise om tot een integrale visie en duurzaamheidsprogramma van eisen te komen. Dit dient als uitgangspunt voor het verdere ontwerp van het gebied en de gebouwen. Daarnaast is Merosch betrokken als installatietechnisch adviseur.

Cross Laminated Timber (CLT) als uitgangspunt

CLT dient als uitgangspunt voor dit project. CLT is doorgaans een duurzamere bouwmethode dan de traditionele bouwmethodieken met beton, met vele voordelen voor mens en milieu. Bij CLT-bouw wordt alles gefabriceerd in de fabriek. Op de bouwplaats wordt het gehele gebouw in enkele weken in elkaar gezet. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen en daarmee minder impact op de directe omgeving en minder stikstof. Ook wordt er in feite CO2 opgeslagen in de gebouwen doordat een groot gedeelte van de gebouwen uit hout bestaat uit duurzaam beheerde bossen.

Gegeven de potentie dat deze bouwmethode een volwaardig en duurzaam alternatief kan zijn op bouwen met beton zetten we hier vol op in.

Projectenoverzicht