Actueel & kennis

Provincie Utrecht: vlottrekken woningbouw ondanks netcongestie

news 05 juni 2024 Jana Stremlau

Welke (juridische en praktische) drempels en hobbels worden op dit moment door gemeenten en projectontwikkelaars ervaren om woningen te bouwen ondanks netcongestie? Dat onderzocht Provincie Utrecht samen met 9 gemeentes en projectontwikkelaars.

2 struikelblokken

De vragen die ze daarmee ophaalden bij deze partijen zijn teruggebracht tot 2 struikelblokken: het huisnummerbesluit dat nodig is voor het aanvragen van een netaansluiting en het wel/of niet mogen benutten van een bestaande aansluiting in het geval van een transformatielocatie.

Merosch werkt op dit moment aan een onderzoek naar beide vraagstukken, zodat een beeld ontstaat hoe procedures versneld/vereenvoudigd kunnen worden en knelpunten kunnen worden weggenomen, met oog voor de bijbehorende juridische kaders. Dit biedt vervolgens handelingsperspectief voor zowel de betrokken gemeentes en ontwikkelaars als de andere gemeenten en projectontwikkelaars in Provincie Utrecht.

Juridisch haalbare oplossingsrichtingen

Om na te gaan of de huidige manier waarop partijen omgaan met het huisnummerbesluit en het behouden van aansluitingen ook past binnen de huidige wet- en regelgeving betrekken we het bureau Straatman Koster advocaten. Met dit bureau hebben we al in meerdere projecten succesvol samengewerkt om tot juridisch haalbare oplossingsrichtingen te komen voor energieoplossingen in gebouwen en gebieden.

Tenslotte gaan we in gesprek met andere stakeholders, waaronder de ACM en Stedin, waarbij we de oplossingsrichtingen uit praktijkvoorbeelden voorleggen en toetsen.

Einddoel van het onderzoek is om antwoord te geven op de geformuleerde vragen en daarmee inzicht te geven hoe procedures versneld/vereenvoudigd kunnen worden en knelpunten kunnen worden weggenomen, met oog voor de bijbehorende juridische kaders.

Betrokken partijen: Provincie Utrecht, Straatman Koster advocaten en 9 betrokken gemeentes uit provincie Utrecht.

Actueel & kennis