Actueel & kennis

Onderzoek voor RVO: Oplossingen voor netcongestie bij bedrijven

publication 17 juni 2024 Willem Langerak

Netcongestie vormt een groot obstakel voor veel bedrijven. Zowel in het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten als het verduurzamen. Om die reden heeft RVO de vraag gesteld aan Merosch en CE Delft: Wat kan er wel? Hoeveel potentieel hebben de oplossingen? Wat zijn de globale kosten en baten per oplossing?

7 oplossingsrichtingen voor netcongestie

Het resultaat van het onderzoek is onder andere een overzicht van meer dan 49 praktijkvoorbeelden waarbij succesvol oplossingen zijn gevonden bij 1 of meerdere bedrijven. In totaal zijn vanuit deze voorbeelden 7 oplossingsrichtingen bepaald. Per oplossingsrichting is een praktijkvoorbeeld geselecteerd waarvoor verdiepende interviews zijn uitgevoerd.

Daarmee is per oplossingsrichting:

• Een informerende factsheet voor ondernemers opgesteld.
• Een studie uitgevoerd naar het technische potentieel.
• Een studie uitgevoerd naar de globale kosten en baten.

Het hoofddoel van het onderzoek is inzicht in de kansrijke oplossingsrichtingen voor overheden zoals RVO.

Daarnaast is het onderzoek bedoeld om bedrijven te informeren over de oplossingsrichtingen in netcongestie en hoe ze kunnen komen tot de best passende oplossing(en).

Auteurs van het onderzoeksrapport:

Merosch:

  • Derko Budding
  • Pim Munters
  • Robbert van Rijswijk

CE Delft

  • Lucas van Cappellen
  • Charley Bakker
  • Florian Hesselink

Download het onderzoeksrapport 'Oplossingen netcongestie bedrijven'

Download de factsheets 'Oplossingen netcongestie bedrijven'

Actueel & kennis