Actueel & kennis

Oplossingsrichtingen voor netcongestie in 3 beslisbomen

publication 13 juni 2024 Pim Munters

Hoe krijgen we een aansluiting op het elektriciteitsnet? Dat is de vraag die momenteel bijna elke gemeente, ontwikkelaar en bouwer bezig houdt bij de realisatie van hun woningbouw, renovatie en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Beeld: Triple Solar (PVT Leeuwenhoek)

De netcongestie beslisboom

Het krijgen van de aansluiting heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast is het van belang dat het beperkt bijdraagt aan de netcongestieproblematiek, dat de kosten beperkt zijn en dat de oplossing duurzaam is.

Gevoelsmatig zijn sommige criteria belangrijker dan anderen, en heeft de ene oplossing ook een groter voorkeur dan de ander. Om dit gevoelsmatige prioritering te kunnen onderbouwen en visueel te maken hebben we de netcongestie beslisboom gemaakt.

In de netcongestie beslisboom maken we inzichtelijk onder welke voorwaarden verschillende oplossingen mogelijk zijn. Daarnaast geven we een prioritering aan welke oplossingen het meest wenselijk zijn.

Denk jij dat de prioriteiten kloppen? Of moeten we andere oplossingen overwegen?

Graag denken we mee hoe we een aansluiting kunnen realiseren voor jouw project, ondanks de belemmeringen van netcongestie. Meer weten? Neem contact op met Pim Munters.

Download de netcongestie beslisboom

Actueel & kennis