Actueel & kennis

Het verschil tussen energieneutraal en Nul-Op-de-Meter

blog 06 februari 2018 Margriet Vlot
Een overzicht van veel gebruikte termen rondom duurzaam bouwen.

In RijswijkBuiten staan enkele honderden energieneutrale woningen. Stadsdeelwerf Amsterdam Zuid stond als voorbeeldproject op de NOM-route2015. Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen BENG zijn. Wanneer het om duurzaam bouwen gaat, kunnen de vele verschillende termen nogal verwarrend zijn. Soms worden de afkortingen bovendien niet correct gebruikt. Daarom hier een korte uitleg van de veel voorkomende termen en hun relatie tot elkaar.

Gebouwgebonden termen: Energieneutraal, BENG en Passiefhuis

Gebouwgebonden energiegebruik is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe het gebouw is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in het energiegebruik voor verwarming en ventilatie. Het gebouwgebonden energiegebruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter het gebouw presteert. Op dit moment mogen nieuwe gebouwen een EPC hebben van maximaal 0,4. De termen die hierbij horen zijn:

  • Energieneutraal: Dit zijn gebouwen die het gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekken. Daar hoort een EPC van 0 bij. EPC=0 betekent hetzelfde als energieneutraal.
  • BENG: Staat voor ‘Bijna-EnergieNeutraal Gebouw’. In deze nieuwe eis die vanaf 2021 van kracht wordt, krijgen gebouwen aanvullende eisen aan de maximale warmtevraag en minimale opwek van duurzame energie. Een BENG gebouw zal vergelijkbaar zijn met EPC van 0,2.
  • Passiefhuis: De term passiefhuis wordt gebruikt voor huizen die het gebouwgebonden energiegebruik heel sterk hebben teruggebracht. Afhankelijk van of het huis zelf ook duurzame energie opwekt, geeft dit een EPC tussen 0 en 0,4.

Gebruikersgebonden termen: Nul-Op-De-Meter en Energienota-nul

Naast gebouwgebonden energiegebruik is er ook gebruikersgebonden energiegebruik. Dit is energiegebruik door apparaten die de bewoners zelf meenemen in het gebouw, bijvoorbeeld de wasmachine, koelkast en computer. De volgende termen gaan over zowel het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energiegebruik:

  • Nul-Op-De-Meter (NOM): Bij een NOM woning staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie opwekt als gebruikt (zowel voor het gebouw als de gebruikers). Er moeten nog wel kosten aan de netbeheerder betaald worden voor de elektriciteitsaansluiting, maar er mag ook nog steeds gebruikt worden gemaakt van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de kosten aan de netbeheerder, krijgen deze huizen dus jaarlijks zo'n €100,- terug!
  • Energienota-nul (ENN): Een ENN woning lijkt erg op een NOM woning, maar produceert over het jaar heen ongeveer 500 kWh minder. In plaats van geld terug te krijgen over het jaar heen, zoals bij NOM woningen, komt de uiteindelijke energierekening voor ENN gebouwen dus uit op 0 euro.

Andere duurzaamheidstermen: GPR en BREEAM

De hierboven genoemde termen gaan allemaal over het energiegebruik van een gebouw. Daarnaast zijn er ook methodes die meer duurzaamheidsfacetten meenemen, zoals gezondheid van de gebruikers en milieu-impact van de gebruikte materialen. De twee bekendste zijn de GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) en de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). GPR wordt meer gebruikt als methode om duurzaam te ontwerpen en BREEAM meer om een gebouw volgens internationale richtlijnen te certificeren. Bij beide methodes wordt er een score toegekend op verschillende duurzaamheidsthema’s, wat samengevoegd wordt tot één duurzaamheidsscore.

Actueel & kennis