Actueel & kennis

Blog #1 De CO2-impact van circulair transformeren Zandkasteel A'dam

blog 14 juli 2021 Nordin Oudshoorn
Alberts & Van Huut International Architects
Alberts & Van Huut International Architects

In Amsterdam Zuidoost worden 3 torens van het iconische gebouw het Zandkasteel getransformeerd van voormalig ING-hoofdkantoor naar internationale school. Er wordt in deze transformatie maximaal ingezet op circulariteit. Deze circulaire transformatie zorgt voor veel technische en procesmatige uitdagingen, maar bovenal voor veel mooie (circulaire) resultaten. In deze blogreeks praat ik u elk kwartaal bij over de leerpunten en opbrengsten van het transformatieproces.

Maximaal hergebruiken

In het tweede kwartaal 2021 is fase 1 van het project van start gegaan, dit betreft de demontagewerkzaamheden. Deze fase speelt een belangrijke rol om de circulaire ambities uit het ontwerp te realiseren en deze ambities zijn groot! In het gebouw wordt maximaal ingezet op het hergebruik van veel bouwkundige- en installatietechnische onderdelen binnen of buiten het Zandkasteel. Daarnaast wordt er een zo goed mogelijk afvalscenario gevonden voor uitgaande materialen en producten die niet kunnen worden hergebruikt. De lijst van intern- en extern hergebruik is hierdoor al lang geworden. Denk onder andere aan:

  • glazen binnenwanden(extern)
  • luchtbehandelingskasten
  • plafondplaten
  • cv-leidingen
  • tapijttegels
  • roosters
  • kozijnen
  • en nog veel meer

Deze onderdelen zijn allemaal gereviseerd en opgeknapt en worden daardoor in deze transformatie niet afgeschreven.

CO2-besparing hergebruik onderdelen

Om inzichtelijk te krijgen wat de impact is van circulair transformeren ten opzichte van traditioneel transformeren, is de CO2-besparing van hergebruik van onderdelen ten opzichte van nieuwe onderdelen berekend. De onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting. Er is voor CO2-besparing gekozen, omdat dit een veelzeggende en veel gebruikte indicator is, maar er zijn uiteraard nog veel meer milieu-indicatoren die positief beïnvloed worden door hergebruik, zoals grondstofuitputting, ozonlaagaantasting etc. Onderdelen die onder andere bijdragen aan de CO2-besparing zijn:

  • Voorkomen van winning en verwerking nieuwe grondstoffen
  • Verminderen/uitsluiten van transport tussen leveranciers onderling en de bouwplaats

Topje van de ijsberg

Bovenstaande tabel schetst de CO2-impact van het hergebruiken van slechts een aantal onderdelen binnen het gebouw, dit is dus maar het topje van de ijsberg. Voor te stellen is dat deze impact nog vele malen groter is als dit voor alle onderdelen inzichtelijk gemaakt is. Het is mooi dat er in het Zandkasteel een voorbeeld is waar inzichtelijk gemaakt wordt dat circulair renoveren en/of transformeren dus écht een groot verschil kan maken. En als het bij dit monumentale pand kan, dan kan het overal. Dus ik zeg: opschalen maar!

Actueel & kennis