Actueel & kennis

AM en Merosch overhandigen whitepaper over klimaatadaptief ontwikkelen aan gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

publication 27 oktober 2021 Esther Wagensveld

Klimaatadaptatie is 1 van de 4 duurzaamheidspijlers van gebiedsontwikkelaar AM. Tijdens vastgoedbeurs Provada overhandigde AM haar whitepaper ‘Klaar voor het klimaat!’ aan Anne Koning, gedeputeerde voor Wonen en Ruimtelijke ordening bij de provincie Zuid-Holland. In deze publicatie doet AM samen met Merosch een oproep om klimaatadaptie structureel te verweven met het proces van ontwikkeling, bouw en beheer. Het doel is om gebiedsontwikkelingen klaar te maken voor de gevolgen van klimaatadaptatie. AM toetste in samenwerking met adviesbureau Merosch een aantal recent ontwikkelde projecten op 10 klimaatadaptieve prestaties. In dit whitepaper delen we de lessen en ervaringen om de inzet en samenwerking voor klimaatadaptatie te vergroten.

Maatschappelijke noodzaak

De invloed van de mens op het klimaat is onmiskenbaar. Door de versnelde opwarming van de aarde – een gevolg van de decennialange uitstoot van het broeikasgas CO2 – verandert het klimaat steeds sneller. Naast de stijging van de temperatuur is er sprake van veranderende neerslagpatronen, een stijgende zeespiegel en heviger droogte. Flora en fauna en ook de mens ondervinden de indringende gevolgen. Het recent gepubliceerde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) laat zien dat de invloed van de mens op het klimaat niet meer ‘zeer waarschijnlijk’ is maar ‘onbetwistbaar’. De noodzaak van integraliteit wordt onderschreven: het klimaatadaptief (her)inrichten van onze leefomgeving moet gezamenlijk worden opgepakt.

Kennisdeling cruciaal

In de visie van zowel AM als Merosch is kennisontwikkeling en –deling onmisbaar om de komende jaren met elkaar verdere stappen te zetten op dit belangrijke terrein. Adviesbureau Merosch werkt aan toekomstbestendige en duurzame gebouwen en gebieden en hanteert daarbij vijf belangrijke thema’s: energie, gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. AM en Merosch hebben de samenwerking opgezocht om klimaatadaptatie meetbaar en toetsbaar te maken. Op 3 recente AM-projecten (Landgoed Wickevoort in Cruquius, De Omloop in Utrecht en Imagine in Rotterdam) zijn de klimaatadaptieve maatregelen geëvalueerd door Merosch. Daarbij wordt nadrukkelijk verder gekeken dan louter de fase van ontwikkeling, ontwerp en realisatie.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “In de toekomst zal AM – nog meer dan nu al het geval is – langjarig als eigenaar en beheerder bij haar gebiedsontwikkelingen betrokken blijven. Een duurzaam en klimaatadaptief ingericht gebied levert dan ook op de langere termijn veel maatschappelijke waarde op”.

Whitepaper Klimaatadaptatie AM en Merosch

Actueel & kennis