Projecten

Strategisch verduurzamen gemeentelijk vastgoed gemeente Huizen

Het strategisch verduurzamen van gemeentelijk vastgoed richting 50% CO2-reductie in 2030 en transformatie naar aardgasvrije gebouwen.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie, energie, strategisch-vastgoedbeheer
Diensten
onderzoeken, detacheren
Plaats
Huizen
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Huizen

De gemeente Huizen heeft een beleidsvisie om het gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op een sterke reductie van CO2-uitstoot (-50% in 2030) en het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed. Merosch heeft vanuit een aanbesteding de opdracht gegund gekregen. Voor een looptijd van 1 jaar werkt Merosch als projectmanager aan dit beleid.

Verduurzamen van ruim 40 gebouwen

Merosch geeft leiding aan 6 projecten voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Elk van deze projecten bevat een cluster gebouwen met een eigen duurzaamheidsopgave. De projecten hebben betrekking op een groep van ruim 40 gebouwen waaronder het gemeentehuis, zwembaden en wijkcentra. Deze gebouwen vertegenwoordigen meteen het overgrote deel van het gebouwgebonden energieverbruik van de gemeente.

Clustering gebouwen – de juiste duurzame oplossing op het juiste moment

Aanpak & eindresultaat

Vanuit de 6 verschillende (deel)projecten wordt, in nauwe samenwerking met de gemeente, met gebouwgebruikers en andere stakeholders toegewerkt naar realisatie van de projectdoelen. In de aanpak wordt ook gekeken naar de ambitieniveaus, het gebouwgebruik, passende energieconcepten en financieringsvormen.

Het eindresultaat vormen businesscases voor de benodigde investeringen in de energietransitie van gebouwen ter besluitvorming door het College en de Raad. Daarnaast wordt toegewerkt naar slimme benutting van bestaande budgetten om tussentijds duurzaamheidsverbeteringen te realiseren.

Projectenoverzicht