Projecten

Circulair Huis van Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer zet in op circulaire innovaties en kennisontwikkeling.

Gemeente Haarlemmermeer
circulair vangaslos 100neutral
Onderwerpen
circulariteit
Diensten
onderzoeken
Plaats
Haarlem
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer gaat haar centrumgebied stevig transformeren. Hierbij wordt het bestaande raadhuis circulair gerenoveerd. Er wordt ook een nieuw stadskantoor gerealiseerd. Gezamenlijk vormen zij het Huis van Haarlemmermeer (totaal circa 15.000 m2 b.v.o.).

Voor de plan- en besluitvorming heeft Merosch een conceptstudie uitgevoerd. Er is gekeken naar de technische en financiële consequenties van de verschillende duurzaamheidsambities. Na inventarisatie zijn 3 ambitieniveaus voor zowel het Raad- en Werkhuis geformuleerd.

1. Basis

(gasloos, GPR>8)

Met het niveau ‘Basis’ realiseert de gemeente een gebouw dat verder gaat dan de minimum eisen van het huidige Bouwbesluit. Het verschil tussen het huidige Bouwbesluit en ‘Basis’ is inhoudelijk en financieel gering.

2. Duurzaam

(gasloos, EPC=0, GPR>8,5)

Bij de variant ‘Duurzaam’ is er verhoogde aandacht voor alle duurzaamheidsthema’s. Er is sprake van een energieneutraal gebouw. Met deze variant zal het Huis van HLMRMeer een aansprekend voorbeeld zijn. Voor zowel duurzaamheid als duurzame renovatie.

3. Circulair

(gasloos, energieleverend, maximaal circulair, GPR>9)

Circulaire gebouwen zijn energieleverende gebouwen. Er wordt, zo veel als mogelijk, gestreefd naar het sluiten van een kringloop van grondstoffen. Met deze variant zal het Huis van HLMRMeer een voorbeeldproject en ambassadeur zijn. Een project dat inzet op circulaire innovaties en kennisontwikkeling.

Duurzame gunningscriteria

Voor het Raadhuis is gekozen voor variant 2: Duurzaam. Voor het Werkhuis variant 3: Circulair.

Projectenoverzicht