Team

Stanley Maximillian

Junior adviseur - ontwerp

Stanley is in februari 2019, na zijn Master Sustainable Energy aan de TU Delft, bij Merosch aan de slag gegaan. Tijdens zijn studie richtte hij zich onder andere op het gevolg van de energietransitie op de bestaande energie-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnet.

Zijn werkzaamheden bij Merosch bestaan uit het analyseren van verschillende energiebehoeftes van gebieden of gebouwen. Daarmee concentreert hij zich nadrukkelijk op het energiethema. Hieronder vallen zaken zoals: een warmteverliesberekening, EPC-berekening, TO-berekening, het bestaande warmtegebruik en berekeningen van het in de toekomst benodigde vermogen van het warmtenet.

Vanwege zijn studieachtergrond ziet Stanley een groeiende markt op het gebied van de elektrische infrastructuur door veranderingen in mobiliteit. Deze verandering in mobiliteit kenmerkt zich vooral doordat elektrische auto’s meer en meer aanwezig zijn in het straatbeeld.

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers