Team

Margriet Vlot

Adviseur - onderzoek

Margriet is tijdens haar studie Technische Natuurkunde op zoek gegaan naar een praktische en nuttige toepassing van natuurkunde. Op die manier kwam ze er steeds meer achter dat ze iets met duurzaamheid wilde doen.
Dat vult ze in door zich binnen Merosch te richten op het thema energie in de onderzoeksfase. Ze houdt zich bezig met alle ontwikkelingen rondom de BENG. Daarnaast doet ze conceptenstudies, haalbaarheidsstudies en energievisies.

Favoriete project
Naast eerdergenoemde werkzaamheden neemt Margriet ook deel aan gebiedsontwikkelingsprojecten zoals Merwede. Dit project is de grootste, duurzame binnenstedelijke herontwikkeling in Nederland. Vanwege de omvang en complexiteit van dit project moeten er constant afwegingen gemaakt worden tussen verschillende duurzaamheidsthema’s met in het achterhoofd de belangen van verschillende partijen. Dat is wat haar in dit project zo aanspreekt.

Afstemming en opslag
Margriet ziet de toekomst van het thema energie steeds meer de kant van optimale afstemming en opslag van energie opgaan. Op die manier kunnen enorme pieken op het net worden voorkomen en slim van lokaal opgewekte energie gebruik worden gemaakt.

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers