Events

Warmtewet 2

event 16 okt 2020 Geert Olthuis

Beschikbare data

Datum
16 oktober 2020
Tijd
16:30 - 18:00
Locatie
Digitaal via Teams

Het voornemen is om de nieuwe Warmtewet 2 (WW 2) op 1 januari 2022 in werking te laten treden, onder andere om meer aansluiting te vinden met de wijkgerichte aanpak uit het Klimaatakkoord. Een goede reden om hier wat dieper in te duiken. Deze middag praat Geert Olthuis (Directoraat-generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ons bij over de Warmtewet 2

Over de spreker

Geert Olthuis is na zijn opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente gaan werken bij een consultancybureau in Den Haag. Sinds augustus 2019 werkt hij op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Binnen het team van Warmtewet 2 houdt hij zich bezig met de regulering van warmtetransportnetten.

Inhoud

  • Welke rol gaan gemeenten spelen?
  • Wat is de achtergrond van de Warmtewet 2?
  • Hoe zien de nieuwe regels rond marktordening, tariefregulering, verduurzaming en leveringszekerheid er uit en wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige WW?
  • Welke input is geleverd op de WW 2 bij de internconsultatie?
  • Hoe gaat de organisatie van collectieve warmtevoorzieningen eruit zien?

U bent digitaal van harte welkom

Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor dit Merosch Kenniscafé inschrijven. I.v.m. het coronavirus vindt dit kenniscafé digitaal plaats via Teams. Na inschrijving ontvangt u de instructies.

Doelgroep

De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

Adres

Dit kenniscafé wordt via Microsoft Teams gegeven. Na de aanmelding ontvangt u de instructies.

Doel Merosch Kenniscafé

Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken.

Events