Aanmelden - potentie van waterstof

Wat is uw vraag over de Transitievisie Warmte? (Meerdere vragen mogelijk)

Welke kennis of casus wilt u graag delen omtrent de Transitievisie Warmte (na zorgvuldige selectie, kan het zijn dat we u vragen wat te vertellen).

Welke dag heeft uw voorkeur (bij beide middagen delen wij u in) Bij minimaal 10 aanmeldingen gaat de middag door.

Hoe komt u naar deze Merosch Open Source?

Vorige Events