Actueel & kennis

Zwolle keurt ontwikkelprogramma 'Ons Stadshart van morgen' goed

Nieuws 30 maart 2022 Esther Wagensveld

Het stadsbestuur van Zwolle heeft het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van morgen’ goedgekeurd. Met het ontwikkelprogramma wil de gemeente de toekomstige groei van de Zwolse binnenstad in goede banen leiden.

In samenwerking met Gemeente Zwolle, B+B, BURA urbanism, Stad2 en Studio Bereikbaar heeft Merosch gewerkt aan een Ontwikkelingsprogramma Centrum-Binnenstad Zwolle. Het document is begin deze maand goedgekeurd door het college in Zwolle.

In de toekomst zal de binnenstad van Zwolle binnen haar bestaande grenzen groeien. Hierdoor zullen meer mensen in de buurt werken, wonen en recreëren. Daarom moeten belangrijke keuzes worden gemaakt over de beperkte ruimte, veelal op het gebied van huisvesting, mobiliteit, economie en cultuur. Het ontwikkelprogramma fungeert hierbij als leidraad.

Hubstrategie

Een van de belangrijkste speerpunten van het programma is het ontwikkelen van de Singelzone, het gebied rond de om de binnenstad gelegen singel. Hier ontstaat ruimte voor voetgangers en fietsers, cultuur en recreatie. Ook moet er een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven ontstaan en betere verbindingen tussen de historische binnenstad en de omliggende wijken.
Voor de Singelzone wordt ook een ‘hubstrategie’ ontwikkeld, waarbij bezoekers vanaf knooppunten buiten de singel alle bestemmingen in het stadshart binnen tien minuten kunnen bereiken, lopend of door gebruik te maken van deelmobiliteit. Tenslotte moet de Singelzone klimaatbestendig worden, met maatregelen om onder meer de dynamiek in het waterpeil op te vangen en de biodiversiteit te vergroten.

Senior adviseur Robbert van Rijswijk heeft als expert de technische en ruimtelijk impact van de energietransitie (aardgasvrij worden, toename lokale duurzame energieopwekking door PV-panelen, toename elektrische vervoer, etc.) inzichtelijk gemaakt. Zodat deze als integraal onderdeel met de andere thema’s goed meegenomen kon worden in de plannen.

Actueel & kennis