Actueel & kennis

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Publicatie 28 september 2022 Duurzaam Gebouwd

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en een gebrek aan daadkracht bij de overheid.

In een inspirerende bijeenkomst met Adviesbureau DWA kwamen wij tot deze conclusie en pleiten wij onder meer voor de komst van een door de markt en overheid opgezet fonds voor risicovolle, duurzame projecten.

Collectieve oplossingen in wijken blijven uit. Aanbestedingen lopen vast, terwijl de noodzaak van versnelling groeit. En nu de stijgende gasprijzen het momentum versterken, verzanden plannen in risicomijdend en uitstelgedrag. “We moeten van polderen naar actie en urgentie creëren met een duidelijk ultimatum over het dichtdraaien van de gaskraan.”

Lees de uitkomst van de brainstorm op Duurzaam Gebouwd:

Actueel & kennis