Actueel & kennis

Ontwerpfase Integraal Kind en Ouderen Centrum Noord-Scharwoude van start

Nieuws 20 oktober 2022 Gemeente Dijk en Waard

Horizon Zorgcentrum, Allente en gemeente Dijk en Waard ondertekenden op 18 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Integraal Kind en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude. Merosch is betrokken als duurzame bouwfysica adviseur.

Horizon Zorgcentrum, Allente en gemeente Dijk en Waard ondertekenden op 18 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Integraal Kind en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude.

Uniek in Nederland Kind en Ouderen Centrum samen

Het IKOC zal bestaan uit een gebouw met 50 zorgwoningen met ondersteunende voorzieningen voor Horizon Zorgcentrum én een Integraal Kindcentrum van Allente voor 200 basisschoolleerlingen, dagopvang en buitenschoolse opvang. Het centrum komt aan de Tulpenstraat 2, op de plek van de voormalige Mariaschool.

Belangrijk doel van de gezamenlijke huisvesting is dat de verschillende doelgroepen (ouderen en kinderen) elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren.

Met de ontwikkeling van dit project wordt voor IKC Waterrijk, nu nog gevestigd aan de Schoolstraat, een modern, duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. En met de realisatie van de 50 zorgwoningen wordt tegemoet gekomen aan een grote behoefte aan dit soort woningen. Dit zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Ontwerpfase

De ontwerpwerkzaamheden voor het centrum zijn inmiddels begonnen. De opmerkingen en suggesties uit de buurtbijeenkomst van april dit jaar worden door de architect zoveel mogelijk in het ontwerpproces meegenomen. Zo werd door omwonenden de wens uitgesproken voor behoud van zoveel mogelijk groen en de realisatie van onder meer een wandelroute/voetpad en beweegtuin in de buitenruimte bij het IKOC. Een veilige verkeersontsluiting rond het IKOC vinden de omwonenden ook van belang.

Vervolg

Het voorlopig ontwerp voor het IKOC moet in januari 2023 klaar zijn en wordt daarna gepresenteerd aan betrokken omwonenden. De wens is om in het eerste kwartaal van 2024 met de bouw te beginnen. De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie zijn al gestart. De oplevering van het IKOC staat gepland voor de zomervakantie van 2025.

Actueel & kennis