Actueel & kennis

Nieuwe hittestress-eisen voor Bouw Klimaatadaptief

Nieuws 07 juli 2022 Runa Lentz

Samen met Jil Hötte (&flux) en Astrid de Wit (provincie Zuid-Holland) presenteerde Merosch een voorstel voor het hittebestendiger maken van nieuwbouwwoningen.

Donderdag 30 juni was Merosch aanwezig op de Sprint Bouw Adaptief in Delft. Tijdens de sessie is o.a. gesproken over klimaatadaptief tenderen. En botsproeven van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen met projecten in de praktijk. Merosch droeg bij aan de presentatie van nieuwe hittestress-eisen, zoals voorgesteld door de Werkgroep Hitte. In deze eisen wordt nu ook aandacht besteed aan het hittebestendig maken van woningen. Een goede ontwikkeling!

Warmtewerend wonen nauwelijks op de agenda

Waar isoleren en de warmtevraag minimaliseren in nieuwbouwwoningen in Nederland een no-brainer is, lijkt het warmtewerend maken van woningen nog nauwelijks op de agenda te staan. En dat terwijl Nederlandse zomers steeds heter worden. Door in analogie met de trias energetica te focussen op het reduceren van de koelvraag. En pas als laatste stap te denken aan het aanbieden van actieve koeling in woningen. Hopen we een stap dichterbij klimaatadaptieve nieuwbouw van woningen te komen.

Actueel & kennis