Actueel & kennis

Kindcentrum Rijnvliet genomineerd voor Rietveldprijs 2022!

Nieuws 11 oktober 2022 Niels Aantjes

Het nieuwe energieneutrale Kindcentrum Rijnvliet is beloond met een nominatie voor de Rietveldprijs. Merosch is betrokken als duurzame adviseur bij dit project.

De jury van de Rietveldprijs 2022, onder leiding van architect Janneke Bierman, heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de felbegeerde Utrechtse architectuurprijs. 5 projecten maken kans op de Rietveldprijs, waaronder het Kindcentrum Rijnvliet. Stem op dit project.

Merosch heeft i.s.m. het ontwerpteam en het schoolbestuur SPO Utrecht het energieneutrale kindcentrum ontworpen. Hierbij is voor wat betreft comfort en duurzaamheid bewust ingezet op hogere ambities dan de wettelijke ondergrens.

Vanuit de gemeente Utrecht wordt enkel een Bijna Energieneutraal Gebouw bekostigd uit de normvergoeding voor scholenbouw. Om de ambitie van een volledig energieneutraal gebouw (ENG) te halen, heeft schoolbestuur SPO Utrecht extra investeringen gedaan uit eigen middelen. Dit op basis van een onderliggende businesscase die door Merosch is uitgewerkt.

Integraal pakket

Tijdens het ontwerpproces heeft het ontwerpteam een integraal pakket van bouwkundige- en installatietechnische maatregelen samengesteld.
De gebouwschil heeft een hoge isolatiewaarde gekregen en er is o.a. drievoudig glas toegepast in combinatie met gestuurde zonwering. Het installatieconcept bestaat onder meer uit een zeer energiezuinige warmtepompinstallatie die zijn warmte en koude onttrekt aan de bodem.
Met dit pakket van maatregelen wordt voldaan aan de hoge comforteisen en is een gezond, energieneutraal, duurzaam en comfortabel kindcentrum gerealiseerd.

Ook is het pedagogisch plan van aanpak gebruikt bij de bouw, waardoor het ontwerp van het gebouw zo volledig aansluit bij de opvang en het onderwijs in het kindcentrum en de omgeving. De beweging en verbinding in het gebouw staat centraal in het ontwerp.

Voedselbos

Uniek aan het Kindcentrum Rijnvliet is de ontsluiting naar het naastgelegen voedselbos. Tussen het kindcentrum en het voedselbos bevindt zich een houten brug die het gebouw verbindt met de omliggende natuur. Het voedselbos draagt op een prachtige manier bij aan de biodiversiteit en de leefbaarheid in de omgeving van het kindcentrum.

Betrokken partijen:

Architect 9graden architectuur, Projectarchitect Yaike Dunselman, Wilbert Steenhuis, Opdrachtgever Schoolbestuur SPO Utrecht, Aannemer Aannemersbedrijf Kormelink B.V, Constructeur H4D, Adviseurs installaties E & W Merosch, Fotograaf Meike Hansen Archimage, Projectmanagement ICS Adviseurs, Adviseur brandveiligheid Peutz

Actueel & kennis