Actueel & kennis

Blog #2: Verduurzaming van vastgoed vraagt om visie, goede plannen en vooral actie!

blog 27 juli 2021 Robbert van Rijswijk

Om in 2050 een klimaatneutrale gebouwde omgeving te hebben, moeten er nog flinke stappen gezet worden. Zo dienen er circa 7 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen verduurzaamd worden door het nemen van energiebesparende maatregelen. De bestaande aardgasinfrastructuur moet vervangen worden door duurzame alternatieven. Tot slot moet op grote schaal duurzame energieopwekking ingepast worden. Het gevoel van urgentie wordt hierin verstrekt door het nieuws van de afgelopen weken. We zien hoe kwetsbaar we zijn voor natuurgeweld. Tegelijkertijd worden ook de ambities vanuit Europa aangescherpt om sneller de CO2-reductie te realiseren.

Merosch Open Source: strategisch verduurzamen vastgoed

Op donderdag 24 juni jl. organiseerden wij vanuit Amersfoort een digitale Merosch Open Source (MOS) over het strategisch verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Met o.a. gemeenten, woningcorporaties en schoolbesturen zijn we ingegaan op hoe zij komen tot een dergelijke verduurzamingsstrategie voor maatschappelijk vastgoed. Ook de zaken waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt werden besproken. (De presentaties van gemeente Stichtse Vecht, ICSadviseurs en Merosch zijn te downloaden op deze pagina). In de komende 2 blogs nemen we u mee in de belangrijkste conclusies. Vandaag deel 2.

2. Handelingsperspectief

Een verduurzamingsplan opstellen is 1, maar het daadwerkelijk realiseren van een klimaatneutrale gebouwportefeuille is nog een paar bruggen verder. Zeker waar het gemeentelijke panden betreft, is het meekrijgen van de lokale politiek van essentieel belang. Het bieden van concreet handelingsperspectief, waarbij de voordelen duidelijk zijn en kosten te overzien, kan hierbij enorm helpen.

Laat zien wat het oplevert!

Verduurzaming vraagt om een flinke investering. Om besluitnemers te overtuigen laat dan niet alleen de investeringskosten (‘wat kost het?’) zien, maar focus expliciet op de exploitatievoordelen (‘wat levert het op?’). Breng dan zowel kwantitatief (energiebesparing) als kwalitatief (wegwerken achterstallig onderhoud, verbeteren binnenklimaat, voorbeeldfunctie voor de samenleving, etc.) realistisch en concreet in beeld.

Kijk daarbij breed naar de kansen voor financiering van de businesscase. Dit kan mogelijk deels vanuit het MJOP of (samen met de gebruikers) financieren vanuit energiebesparing. Ook zijn er tal van fiscale mogelijkheden wat de aantrekkelijkheid om stappen te zetten kan vergroten. Of realiseer grote investeringen in een langdurige samenwerking met een externe partij (ESCo’s).

Houd het klein en behapbaar

De kunst is ook om het klein en behapbaar te houden. Door de focus te verleggen van de totale opgave en de aanzienlijke investeringskosten naar een paar concrete projecten op de korte termijn. Vertaal het verduurzamingsplan voor de totale vastgoedportefeuille naar een uitvoeringsplan voor de korte termijn: pak een paar voorbeeldprojecten die toch al op de planning stonden en koppel daar een (aanvullend) verduurzamingsbudget aan.

De tijd van praten is geweest

Kortom laat zien dat het kan én wat het oplevert. Gebruik deze ervaringen en inzichten weer voor het aanscherpen van het verduurzamingsplan. De tijd van praten is geweest. Goede voorbeelden en trendsetters is wat we nodig hebben. Tijd voor actie!

Handelingsperspectief blog #1

Lees hier blog #1 over het opstellen van een verduurzamingsstrategie.

Download ons stappenplan

Als Merosch hebben we een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een strategisch verduurzamingsplan. Zoekt u hulp bij het strategisch verduurzamen van uw vastgoed? Neem dan contact op met Robbert van Rijswijk of Gerrit Jan Vaatstra.

Downloads

Actueel & kennis