Actueel & kennis

5 jaar bij Merosch: Peter Stam terugblik en visie op de toekomst

blog 13 april 2022 Peter Stam

Een periode van 5 jaar is voorbij gevlogen. 5 jaar adviseur bij Merosch. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Peter Stam 5 jaar in dienst

Terugblik: waar het begon

Mijn eerste project binnen Merosch is de circulaire renovatie van een ‘oude’ gymzaal uit 1955 tot onze nieuwe duurzame huisvesting. Bij Merosch heb ik de kans gekregen om mijn afstudeeronderzoek in de praktijk te realiseren. Hoe gaaf is dat? De geleerde theorie op school is aardig, maar de praktijk is de leerzaamste leerschool. Bij dit project ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de verschillende thema’s: gezondheid, energie en circulariteit.

In de daaropvolgende projecten lag de focus veelal op het thema energie. Projecten van energieneutraal tot energieleverend. Van Raaks III tot Levels. Langzamerhand kwamen daar andere duurzaamheidsthema’s bij, denk aan biobased, klitmaatadaptatie, biodiversiteit, etc.

De duurzaamheidtransitie zorgt voor andere wensen en hogere eisen. De complexiteit neem toe. Waar voorheen de focus lag bij één thema is de nadruk steeds meer komen te liggen bij meerdere thema’s. Waarbij de integraliteit tussen de verschillende thema’s misschien wel het belangrijkste is. Integrale duurzaamheidtools als BREEAM, GPR-Gebouw, etc. worden steeds vaker ingezet. Een mooi project is Park Valley in Diemen waar GPR-Gebouw in de tenderfase is ingezet om duurzaamheid meetbaar te maken en te beoordelen. Dezelfde tool wordt bij het ontwerp en oplevering gebruikt om de duurzaamheidsambities te bewaken.

Maar laten we alsjeblieft ook oppassen met onze rekentools (theorie) en de gekoppelde rekenregels en wetten. Laten we ons niet blindstaren op de onmogelijkheden van de verschillende rekentools. Het is belangrijk om je niet te laten beperken in de duurzaamheidstransitie; aangezien de tools en wetten altijd achterlopen op de praktijk en actualiteit. Uiteindelijk gaat het erom wat we in de praktijk realiseren en niet op papier.

Vooruitblik: theorie in de praktijk brengen

Veel van mijn eerste projecten zijn daadwerkelijk gebouwd of worden gebouwd. De geleerde lessen uit deze projecten gelden weer als input voor volgende projecten. De komende jaren hoop ik mee te werken aan gebouwen die straks CO2-neutraal worden gebouwd en nog beter CO2-neutraal over de levensduur van een gebouw.

De kracht van Merosch is dat wij beschikken over een afdeling Onderzoek en een afdeling Ontwerp & Realisatie. Het voordeel hiervan is dat de geleerde lessen gedeeld kunnen worden en dat we elkaar versterken en scherp houden.

Als we blijven hangen in de veelgehoorde zin: ‘zo doen we het al jaren’ dan ben ik bang dat we in 2050 bij lange na niet onze klimaatdoelen halen. Het moet en kan beter!

Het kan beter: praktijkmensen kunnen de geleerde lessen doorgeven aan de onderzoeksmensen en andersom. Het moet beter: de onderzoeksmensen zijn genoodzaakt om de lat steeds hoger te leggen, om sneller te komen tot een CO2-neutrale gebouwomgeving.

Laten we niet vergeten dat we iedereen nodig hebben in de duurzaamheidstransitie en waarschijnlijk de mensen in de praktijk het hardst. Zij moeten immers iets maken wat anderen ooit bedacht hebben. Momenteel komen we handjes tekort. Wat doen wij eraan om vrouwen en mannen warm te maken voor ons vak?

Toekomst

In de komende 5 jaar (en hopelijk langer..) hoop ik een bijdrage te leveren aan de realisatie van CO2-neutrale gebouwen en omgeving. Gezamenlijk kunnen we een steentje bijdragen aan een betere toekomst. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Doet u ook mee?

Actueel & kennis